O mne

Mojou prioritov je odstránenie a riešenie príčin ,ktoré Vás postretnú počas  života.

Vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Košiciach

Biochemický systém Dr. Schusslera - (lektorky MUDr. M. Samuelová ,PharmDr. Žaneta Trumplová Brachňáková,Bratislava)

Bachova Kvetova Terapia 1 a 2 - (lektorka Mgr.Milota Pfeffer Nemčoková,Bratislava) informácie o tejto terapii nájdete

Metamorfna technika-masáž (lektorka Jitka Třešňáková,Praha)

Škola panvového dna (Renáta Sahani Skálová, Praha) info o kurzoch najdete na stránke: www.panvovedno.com

Tajomstvo ženského lona (Mgr.Iveta Kučerová,Praha)

Mohendžodaro 2.stupeň (MUDr. Monika Sičová ,Ing.Igor Samotný,Brno-Lažánky)

Movement Medicine ( Marold Emmelkamp, Praha)