Metamorfná technika -MT

 

 


Príjemná relaxačná, jemná a veľmi účinná metóda na odblokovanie tráum a schémat

(energetických blokov) vytvorených v období prenatálneho vývoja, ktoré sa v praktickom živote

 človeka prejavujú na úrovni fyzických chorôb, psychickej a citovej nerovnováhy a rôznych stresov.


MT- je jemný dotyk mocnej transformačnej sily - uvoľňuje citové a emotívne
bloky a stresy pre získanie zdravia, sily a pre plné využitie vašich schopností a tvorivosti.


MT
- je založená na princípe uvoľnenia energie vyživujúcej bloky, ktoré vznikli
z psychických stresov v prenatálnom období plodu i matky - od počatia až po narodenie a fixujú
sa na reflexnú zónu chrbtice, chodidie, rúk a lavy.

V týchto častiach tela je zachytená celá časová perioda prenatálneho obdobia

.
 

MT - má trvalý, hlboký a nenásilný účinok, aplikuje sa prostredníctvom jemných
dotykov - akoby
motýlích krídel - na reflexných zónach. Nemá vedľajšie účinky,

nie je potrebná diagnóza ani diskusia o osobných problémoch, ani diskusia o minulých či súčasných chorobách.

MT - je vhodná pre všetých - pre dospelých i pre deti.

MT je veľmi úspešná pre tehotné mamičky a zdravý vývoj ich bábätka.

MT - je veľmi úspešná pri riešení zdravotných problémov aj starého pôvodu.

 

 

Výsledkom je vnútorné uvolnenie a oslobodenie.