Konzultácie
Poradenstvo a diagnostika (určenie správneho biominerálu alebo bachovych kvetov) po telefonickom dohovore alebo cez e- mail 

milica17@centrum.sk

 tel.č.00421/905711708