Doplnkové soli

 
Súbor doplnkových solí predstavujú minerálne látky, ktoré bývajú v ľudskom organizme kvantitatívne menej zastúpené, niektoré z nich sú prítomné dokonca len v stopových množstvách: mangán, chróm, meď, selén, zinok a jód. Najvýznamnejšie zastúpenie má zinok.
Kompletné informácie o biochemických tkanivových soliach nájdete na stránkach: https://www.bunkovesoli.sk alebo v zahraničnej literatúre.
 
Ponukáme Vám:
  •  Cuprum - Meď 
  • Zincum - Zinok
  • Manganum - Mangán
  • Iodium - Iód
  • Chromium - Chróm
  • Selenium - Selén