Anglický lekár Dr. Edward Bach v 30-tych rokoch minulého storočia zistil, že medzi chorobami a dlhodobými negatívnymi stavmi duše ako aj negatívnymi vlastnosťami človeka je veľmi úzky vzťah a že tieto negatívne stavy a vlastnosti je možné pozitívne ovplyvniť výťažkami z divoko rastúcich kvetov, rastlín a stromov. Na rôzne nepriaznivé duševné stavy skúmal a objavil rozličné kvetové esencie. Jeho geniálne dielo sa dnes využíva takmer na celom svete a je známe väčšinou ako Bachova kvetová terapia.

Bachova terapia je zameraná predovšetkým na harmonizáciu psychiky, na konkrétne negatívne duševné stavy alebo vlastnosti človeka a každá z 38 Bachových esencií má jasne definovaný účinok v oblasti prevládajúceho emočného stavu, správania alebo povahových vlastností.

Vďaka Bachovým kvapkám sa môžeme napríklad:

 • zbaviť rôznych druhov strachu a napätia, smútku, hnevu, rozčúlenia,

 • spracovať šokujúce situácie (aj staré),

 • vysporiadať sa s nízkou sebadôverou, nerozhodnosťou, prepracovanosťou a vyčerpaním,

 • zlepšiť si koncentráciu, učenlivosť alebo výdrž,

 • lepšie znášať samotu, chorobu, či veci, ktoré nám teraz idú na nervy,

 • byť odolnejší voči negatívnym vplyvom prostredia, v ktorom sme nútení žiť,

 • nadobudnúť opäť optimizmus a vieru, pozitívne myslenie,

 • nájsť cit pre mieru, nepreháňať v ničom,

 • získať schopnosť žiť tu a teraz, t.j. odpútať sa od minulosti alebo od neplodného snenia o budúcnosti,

 • zbaviť sa problematických vlastností a duševných stavov, citov a nájsť tak pokoj v duši,

 • nájsť oporu v náročných situáciách a v krízových momentoch,

 • spoznať mnoho ďalších účinkov, ktoré nás urobia spokojnejšími, vyrovnanejšími a zdravšími.

Využitie Bachových kvetových esencií a produktov z nich je oveľa širšie. Prostredníctvom harmonizácie psychiky ovplyvňujú naše vzťahy s ľuďmi, ale aj telesné zdravie (najmä pri tzv. psychosomatických chorobách). Náš život sa tak automaticky zmení a dostane nový rozmer. Pri správnom výbere tej ktorej esencie alebo ich kombinácii sa zistili až neuveriteľné účinky.  

Sortiment a ceny Bachových esencií a produktov Bachovej terapie sú uvedené na jednotlivých podstránkach našej ponuky esencií a produktov, kde si ich môžete  objednať.

Treba však zdôrazniť, že kvetové esencie nenahrádzajú kvalifikovanú lekársku starostlivosť, nie sú náhradou za lieky. V prípade zdravotných problémov a ochorení je nutné vyhľadať lekársku pomoc.